Canaima

tepui Wei je s téměř třemi miliony hektarů druhým největším v zemi a zároveň se řadí mezi prvních šest největších národních parků světa, je jedním z nejkrásnějších parků Venezuely a nebojím se říci že i světa. Unikátní spojení horské savany, řek, vodopádů, soutěsek, hlubokých údolí a obrovského neproniknutelného deštného pralesa, s palmovými háji morichales hostí nespočet druhů rostlin, a nejrůznějších, často endemických druhů zvířat. Majestátní stolové hory nazývané tepuje mu jen dodávají na zajímavosti.  Vzhledem k jeho rozlehlosti jsem se rozhodl rozdělit park Canaima do dvou částí: západní sektor, kde najdeme tropický deštný les – takzvaný guayanský štít a východní, známý jako La Gran Sabana, což jsou na pohled nekonečné pláně. Canaima je původním domovem kukenán tepuikmene Pemon jež je znám především ruční výrobou keramických amuletů, broušením kamenů a zhotovováním velmi složitých a jedinečným způsobem zpracovaných šamanských masek. Kmen Pemon žije Roraima pohled od řeky Kukenánpouze v národním parku Canaima a v přilehlých pohraničních oblastech Brazílie a Kooperativní republiky Guayana

Oblast jihovýchodního Orinoka, je obrovské území,  ve Venezuele známé pod obecným názvem Guyana. Rychlé toky řek, neutuchající vítr, přívalové deště, v kontrastu s nekonečným klidem nekonečných savan, majestátní a tajemné cesta na Salto Angeltepuis, to vše vytváří soubor dech beroucí krásy a majestátnosti. Právě tato oblast dala vzhledem k bohatství přírodních zdrojů dala vzniknout legendě o El Dorado. Vždy přitahovala pozornost údolí Kavakdobrodruhů, průzkumníků a osadníků, kteří přicházeli do těchto končin hledat zlato, diamanty safíry a smaragdy. Dodnes je možné jen na vycházce najít některé z drahých kamenů přímo pod nohama. V parku také najdeme třetí největší venezuelskou řeku Caroni  jejichž vody napájí největší přehradu země, Dam Guri (Dam Raul Leoni), které je počátkem komplexu vodních elektráren zásobujících energií velký průmyslový komplex Ciudad Guayana, sídlo národní ocelářského průmyslu.Povodí řeky Carrao,  nádherné horské scenérie Sierra de Lema, zd a obrovské pláně Cuyuni zvlněná travnatá náhorní plošina tvoří oblast známou jako singulární Gran Sabana, kde můžeme najít mnoho vodopádů velké výšky, mezi nimiž vyniká Kukenán a rozlehlé lesní plochy, savanu, monolitické orel Harpietepuis, a majestátní Roraimu, matku všech hor.ocelot

Nadmořská výška parku je mezi 400 -2.810 mnm, klima lze popsat jako amazonské deštné, teploty oscilují mezi 10°C v noci a 26°C ve dne.

Národní park Canaima tvoří  nejstarší geologické formace na zemi, složené ze dvou základních geologických formacích, přeměněná magmatická s přibližným stářím 2000 milionů let, představuje jednu z oblastí kontinentální jádra a vrstvy sedimentálních hornin, pískovců Roraima, byly uloženy zhruba před 1700 miliony let. Tyto pískovce kontinentální původu dosahují výše až několik tisíc metrů, původně spojených v jedné nebo několika více či méně kontinuální desek byly roztříštěné a erodované v skalní kohout, alespoň tak se jmenuje v doslovném překladu ze španělštinymravenečník obrovskýprůběhu stovek miliónů let, kdy se střídala horké a vlhké počasí. Tato oblast stejně jako ostatní z kontinentálních geologických regionů, podstoupil několik tektonických pozvednutí a sesedání, čímž došlo k větší náchylnosti oblasti k erozi. Přítomnost velkých pískovcových lůžek tak umožnila vznik izolovaných stolových hor – tepuis  jak je nazývají indiáni Pemon, původních obyvatelé regionu. Většina tepuis dosahuje výšky v rozmezí mezi 2000-2700 m; převislá Auyantepuy, která je nakloněná na jižním okraji přesahuje 2400m, zatímco severní okraj dosahuje 1600m, přičemž povrch představuje přibližně 700 km2. Zde najdeme Karepacupai-Meru – světově proslulý Andělský vodopád, známý jako Salto Angel nebo Angel Falls, nejvyšší na světě, s volným pádem vody 979 m. Nádherné jsou především  Igloo-Tepui, orchidej Silvestres anaconda     Chimantá a Acopán Tepui, dále pak Kukenán Salto, druhý nejvyšší vodopád světa.

 Vzhledem k široké škále krajinných typů které tvoří národní park Canaima zde nacházíme  komplexní směs ekologických a klimatických podmínek v rozmezí od horkých nížin až po tropické vysokohorské kde se vyvinulo značné množství rostlinných druhů přizpůsobených tomuto ekosystému. Vegetace se vyznačuje vysokou odolností k velmi kyselým půdám. Dominují savany  a lesy, které se nacházejí podél toků řek a potoků.Lesy mají velmi rozmanité složení, kde jsou zatoupeny stromy, keře, liány, epifyty a palmy. Na březích bouřlivých řek a četných vodopádů, na skalách tvoří koberce zvláštní zelené případně světle hnědé barvy kvetoucí rostliny rodu  Podostemaceaopice vdova . Mezi zmije rodu lechesis600-1200 se objevuje pozorovat ombrophilous. Od 1200 m došky 2000 metrů už pozorujeme epifity. Na vrcholu masivu Chimantá Auyantepuy najdeme několik druhů rostlin rodu Ayensua, patřící do čeledi Bromeliaceae, Ericaceae, Tepuia nebo Mallophyton z Melastomataceae, Coryphotamnus, Aphanocarpus z Arimantaea,  Achnopogon Rubiaceae a Compositae a další, které nerostou nikde jinde na světě. Stejně tak najdeme naprosto endemické druhy na Roraima tepuy a dalších stolových horách. Mnoho vzácných druhů se nacházejí na pískovcových útvarech vystavených přímému slunci, naopak ve stínu pod ochranou převislých skal nacházíme genderové endemické kapradiny a Pterozonium Hymenophyllopsis a v neposlední řadě bych rád opice alouatauvedl častý objekt botanických studií, kterým jsou rozsáhlé komunity jaguarhmyzožravých rostliny náležících do rodu Heliamphora, Drosera a Utricularia.

Ze zástupců fauny jmenujme alespoň ty nejznámější druhy jako je mravenečník velký, pásovec obrovský, ocelot, jaguár, opice kapucín a vdova, z hadů anakonda a jako zástupce ptáků jsem zvolil lesního orla Harpyi.

V sekci Treky a výlety naleznete možnosti kam se s námi můžete vypravit v Národním parku opice kapucínCanaima.nutrie brazilská - amazonská vydra