Duida-Marahuaca

tvoří dvě tepui, které mu parku propůjčily svá původní indiánská jména, zasazené v nejhlubší tropické džungli duida-marahuacana horním toku řeky Orinoco. Jsou velice robustní, dominují jim útesy svislých stěn a pískovcové skály. Duida tepui měří 2358 m a Marahuaca přesných 2800 m.

Tropický střídavě vlhtapirBrazilskyles je zaplaven palmami aby byl na svazích tepui vystřídán nízkým takzvaným lesem stolových hor. Tropický střídavě vlhký les dosahující výšky až 35 m, obsadí nižší svahy tepui do maximálně 800m a nad touto výškou se objevuje výhradně nízký tepui les. Husté keře střední výšky s epifysy v horních partiích masivů. Louky s křovinami a vegetací s proměnlivou hustotou a výškou do 8metrtů s výrazně endemickou skladnou rodů a druhů.

Přibližně 10% flóry je naprosto endemické, jde zejména o druhy kapradin,detail bromelia orchideje, bromelie a třtiny. Nejvíce zastoupené jsou rody marahuacaea,steyerbromelia, heliamphora, brewecaria. duidana a duidaea a dále hmyzožravé rostliny bromelie rodů drosera a utricularia. Běžně sežabka hornická vyskytuje 28 druhů orchidejí – národní květiny Venezuely. Také fauna je velmi pestrá, zvláště mezi savci. Z koček najdeme pumu i jaguára, dále tapíra, vydru obrovskou a vačici tylerovu. Existuje zde více než 200 druhů ptáků, včetně endemických druhů strnadec venezuelský, kolibřík šídlozobý a skvrnitoprsý, momot černolící, papušíček tepujový a dalších.

Na hranicích parku je několik osad kmene Puinave, které žijí naprosto původním způsobem života. Jde o naprosto odlehlou oblast, kam turisté dojedou jen zcela výjimečně.

Máte-li zájem navštívit právě tento národní park napište nám na

vačice marmosainfo@venezuelanadlani.czčerný jaguár