Jaua-Sarisariñama

jsou kaverny, nebo chcete-li propasti na značně rozlehlé teGuanacoco Aidipui Sarisariňama pojmenované  Jaua-Jidi, Sarisariñama a Guanacoco Aidi, s vysoce endemickou faunou i flórou. Propadají se do hloubky až 350 metrů a jejich rostlinná společenství spolu s endemickými druhy živočichů vytváří celosvětově unikátní ekosystém. Ústí propasti má v průměru 352 metrů, dno pak zhruba 500 m, což je jedním z důvodů tak odlišného vývoje druhů na dně propasti.

Celkový pohled Sarisariňama a Jidi

Skály těchto zbytkových pískovců jsou uspořádány ve vodorovných vrstvách, s odhadovaným stářím mezi 1600 a 1200 milionů let. Jaua Sarisariňama

Teploty oscilují mezi 24 a 12 °C, přičemž celé území parku je zasazeno do neproniknutelného tropického deštého pralesa, nejbližší silnice je vzdálena přes 800 kilometrů.

Park bohužel není možné navštívit, je přístupný pouze helikoptérou, avšak bez zvláštního povolení k průzkumné vědecké expedici nelze přistát. 

Hranice tvoří řeky Caura a Ventauri Erebato obtékající tepui Sarisariňama ze severu a jihu. Na hranicích národního parku žijí trvale indiáni  patřících k etnické skupině Ye’kwana (osoby kánoe ) nebo Makiritare (říční lidé).

cauraSarisariňama   vesnice Yekwana