Největší křemecová jeskyně světa

5 komentářů


Auyantepui″Je to jakoby před miliony let Bůh vzal barevnou plastelínu a z ní uhnětl toto místo″. Tak zněla první slova Freddyho Vergara, který neskrýval své nadšení nad nádhernými barvami hrající nově objevenou jeskyní poté co se po sestupu vynořil z hlubin obrovské jeskyně v hoře Auyantepui na Gran Sabana v jihovýchodním cípu venezuelského území, které je součástí Národního Parku Canaima.

V hlubinách největší křemencové jeskyně na světě

Není to jen tak nějaká jeskyně, je křemencová, tedy jde o druh skalní formace s vysokým obsahem křemene v hlubinách tepui, tedy stolové hory, jmenovitě Auyantepui, ležící ve výšce asi 1500 metrů nad hladina moře. V březnu letošního roku vstoupil poprvé v historii mezinárodní speleologický tým do nitra jeskyně a podle prozatímních odhadů se jedná o naprosto unikátní formaci, pravděpodobně největší svého druhu na světě. Podobné křemencové jeskyně ovšem nesrovnatelně menší a velmi obtížně dostupné byly objeveny v sedmsetých letech minulého století na stolových horách Autana a Sarisariňamasály v jeskyni Imawarí Yautá tepui.

Hloubka je asi 180 metrů od místa vstupu do nejnižšího bodu sestupu. Cesta až do této hloubky je však poměrně náročným sestupem vyžadujícím speleologické vybavení a zkušenosti. Podle výpočtů dosahuje délky okolo 25 kilometrů délky.

Kmen Pemon nazývá tuto jeskyni Imawarí Yeutá, jménem, které označuje druh elfa a ochránce hory v mytologii indiánského etnika.

Ještě poměrně nedávno se vědci domnívali, že v křemecové skále se jeskyně netvoří, jde o nejstarší a nejtvrdší skalní formaci světa. Pro ilustraci pokud vápenec eroduje přibližně rychlostí jeden metr za sto let, zde mluvíme o maximálně jednom metru v průběhu milénia. Jeskyně je pravděpodobně bakteriálního původu. Ano čtete správně. Bakterie rodu extremophile, které žijí v extrémních podmínkách a jsou autotrofní (soběstačné, mají schopnost uživit sami sebe), mají zřejmě schopnost narušit krystalickou strukturu křemene a přispět tak ke vzniku nádherných jeskyních sálů kde se díky bohatství minerálů na stěnách střídají barvy jako modrá, červená, žlutá a fialová.sály v jeskyni Imawarí Yautá

Ze vzduchu

Expedici  provedl venezuelský tým,Theraphosa-Vergara a italská La Venta a to na popud Raula Ariase proslulého venezuelského pilota vrtulníku, který provedl první pozorování v roce 2011.

„Šli jsme se podívat, co tam je, Raul říkal, že to bude monstrum“  okomentoval objev Freddy Vergara – jeskyňář Theraphosa skupina

„Už jsem lokalizoval několik podobných míst ze vzduchu,“ vysvětluje Arias „Když vidím obdobné útvary, pukliny nebo otvory, je zde možnost, že narazíme na další jeskyně. Ze vzduchu se nedá přesně určit o co se jedná.. Stále je třeba prozkoumat nejméně šest dalších oblastí, kde se mi podařilo spatřit podobné útvary“.sály v jeskyni Imawarí Yautá

Arias je pilot s více než 23.000 letovými hodinami na vrtulníku. Prácuje s turisty, filmaři, průzkumníky. Pro zajímavost právě on pilotoval Harrisonu Fordovi, když přijel do Venezuely objevovat ‚ ztracený svět‘.

!!! Světová premiéra !!!

Jako první na světě vám umožníme navštívit tuto jeskyni. Jde o středně náročný, pětidenní trek.

Bližší informace a dotazy na mailu treky@venezuelanadlani.cz

sály v jeskyni Imawarí Yautá

sály v jeskyni Imawarí Yautá

5 Replies to “Největší křemecová jeskyně světa”

 1. mars.we napsal:

  Zdravím, já samozřejmě nejsem žádný odorník přes minerály a jeskyně mě zajímají spíše jen okrajově, nicméně pokud je to tak jak mi vysvětluješ ty, nchápu proč je tolik humbuku právě kolem této jeskyně. V oblasti tepuy trávím zhruba polovinu roku každý rok. Lidem, kteří mi tvrdí, a podotýkám, že nejen mě, protože to co jsem sem napsal je přepis rozhovoru skupiny Theraphosa-Vergara pro britskou BBC u kterého jsem byl osobně, mi nezbývá než věřit. Jak správně podotýkáš, na guayanském štítu je snad by se dalo říct nespočetně jeskyní právě v pískovci. Osobně si netroufám rozhodnout, ale pokud mi lidé kteří tomu rozumí tvrdí, že jeskyně Imawarí Yeutá je zvláštní právě tím, že je v křemenci, nezbývá mi než jim věřit. Oni totiž docela jistě znají jak tebou zmíněnou jeskyni na Chimantá tak i například tu Charlese Brewera. Osobně jsem navštívil všechny už jen z titulu svého povolání, jsem totiž ve Venezuele zaměstnán jako jeden ze správců národního parku Canaima.

 2. mars.we napsal:

  Zdravím Martine, pokud jde o tuto jeskyni pak na omylu jsi ty. Jde skutečně o křemenec. Jak se nakonec můžeš dočíst i na tebou zminěné stránce Charlese Brewera, který se ale konkrétně této expedice nezůčastnil. když mluvíme o panu Brewerovi, já určitě nejsem právě ten, kdo by mu chtěl jakkoliv upírat jeho, jednoznačně největší podíl na průzkumu celého guayanského štítu. Právě on má nasvědomí další největší jeskyni světa, která je vzdálená jen asi 250 km od této a je zcela nesrovnatelně větší než tato. Jmenuje se Cueva de Charles Brewer a je právě pískovcová.

  1. Martin Sluka napsal:

   Quarzit může být křemenec, ale i pískovec. Vzhledem k tomu, že všechny tepui jsou součástí bývalé obrovské sedimentární oblasti rozdělené po rozpadu Gondwany, dneska oblast přes celou Západní Afriku od severu k jihu a obrovská oblast ve Venezuele, Guyaně a Brazílii, je to všude stejná hornina. Pískovec. Kvarzit, dle české terminologie, má poněkud jiné složení. Držel jsem to v rukách. Tato zájmena je velice častá při otrockém překladu z cizí terminologie do češtiny.

 3. Martin Sluka napsal:

  Pro další informace: http://audy.speleo.cz/tepuy/ a krásná kniha s mnoha výjimečnými fotografiemi: http://audy.speleo.cz/brany/brany.html
  No a stránky skutečného prvního pruzkumníka jeskyní na tepuí, Charlese Brewera Cariase:
  http://charlesbrewercarias.com

  Přeji příjemné počtení a pokoukání.

 4. Martin Sluka napsal:

  Kecy, kecy, kecy. Některé údaje jsou pravdivé (jména, organizace, poloha jeskyně, …) Něco jsou ale nesmysly: Hornina není kvarcit ale pískovec. Byl jsem na sousední tepui Chimantá a viděl to na vlastní oči. Vývoj jeskyní nemá nic společného s biologií. Jsou to fyzikální zákony, které vývoj těchto jeskyní podmiňují. Jediný parametr, který podmiňuje vznik jeskyní a má něco společného s biologií, jsou odolnější vrstvy, na kterých se eroze zastavuje. Ty byly vytvořeny pravděpodobně sinicemi v období, kdy se aktuální povrch pískovců dostal dočasně na vzduch. Sedimentace pak pokračovala. Vývoj začne tak, že voda, která vyplňuje mikroskopické vertikální pukliny, se dostane na řidší, méně odolnou vrstvu pískovce a po ní proudí dle spádu vrstev až k okraji tepui. Tam vyplachuje zrníčka písku. Proces se postupně dostává dále a dále dovnitř tepui, tento prvotní kanálek se zvětšuje erozí. Z největšího kanálku vznikne zárodek chodby, ta se erozí prohlubuje a rozšiřuje. Když eroze narazí na spomínanou odolnou vrstvu, tak se buď zastaví, nebo ji po nějakém čase překoná a vznikají vodopády. Ze stěn a stropů se odlamují bloky, které vytvářejí závaly.
  Biologický původ má naopak veškerá „výzdoba“, která se v těchto jeskyních nachází. Jsou to kolonie mikroorganizmů, které získávají energii hydratací křemene na opál. Známé jsouu z mnoha jiných míst Země. Nikde ovšem nevytvářejí kolonie takové velikosti, tvarů a barev.

Comments are closed.